Ce înseamnă prezența noastră pe SICAP/SEAP

SICAP SEAP macara constructii
Suntem pe SICAP SEAP oferim macara de inchiriat si lucrari de constructii

În cazul în care sunteți obligați conform legii să contractați servicii de pe platforma SICAP (SEAP), Sulfatim Timișoara vă stă la dispoziție cu mai multe tipuri de servicii:

Ce este SICAP (SEAP)

SICAP este un acronim pentru Sistemul Informatic de Achiziții Publice, care este o platformă electronică utilizată în România (dar și în Uniunea Europeană) pentru gestionarea și monitorizarea procedurilor de achiziții publice. Scopul principal al SICAP este de a facilita procesul de achiziție publică prin digitalizarea întregului proces.

Sunt puse la dispoziție instrumente începând cu anunțarea licitației și până la încheierea contractului cu furnizorul. Prin intermediul SICAP, autoritățile publice pot publica anunțuri de licitații, pot primi oferte de la furnizori, pot evalua ofertele și pot încheia contracte cu furnizorii selectați. SICAP este implementat de Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și este obligatoriu pentru toate autoritățile publice din România care efectuează achiziții publice.

Pentru a putea participa la sistemul de de achiziții publice trebuie să fiți înscriși pe site-ul www.e-licitatie.ro

Este obligatorie inscrierea în SICAP?

Inscrierea în SICAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) este obligatorie pentru toți operatorii economici care doresc să participe la procedurile de achiziții publice organizate de autoritățile contractante din România.

Conform legislației în vigoare, achizițiile publice trebuie să fie realizate prin intermediul SICAP, iar operatorii economici trebuie să se înregistreze în acest sistem pentru a putea accesa și participa la astfel de proceduri.

De asemenea, SICAP este utilizat și pentru gestionarea contractelor de achiziții publice, astfel încât operatorii economici trebuie să utilizeze acest sistem pentru a semna contracte cu autoritățile contractante.

Prin urmare, inscrierea în SICAP este obligatorie pentru toți operatorii economici care doresc să acceseze și să participe la proceduri de achiziții publice în România.

Diferența dintre SICAP și SEAP

Platforma de achiziții publice SEAP a apărut practic în 2006 și a funcționat doar cu browserul Internet Explorer. Așadar numai în varianta desktop. Dezvoltarea tehnologiei dar și noutățile legislative au impus transformarea SEAP, astfel încât utilizatorii să poată folosi sistemul de achiziții publice inlcusiv pe telefonul mobil și/sau de pe alte browsere.

Se preconizează renunțarea la utilizarea platformei SEAP și folosire exclusiv a SICAP. Aceasta și datorită faptului că nu mai există contract de mentenanță cu Microsoft pentru asigurarea accesibilității platformei pe browser Internet Explorer.

Momentul de referință, respectiv cel de când a apărut platforma SICAP, este considerat a fi promulgarea Legii 98 din 2016 privind achizițiile publice.

În momentul de față, datorită modalității de derulare a contractelor și a unei oarecari inerții a utilizatorilor, cele două platforme încă funcționează în paralel.

Care este mai bună SICAP sau SEAP?

SICAP și SEAP sunt două platforme electronice utilizate în România pentru achizițiile publice. Ambele sunt utilizate pentru a facilita procedurile de achiziții publice și pentru a promova transparența și concurența în procesul de achiziție. Cu toate acestea, există unele diferențe între cele două platforme.

SICAP (Sistemul informatic de achiziții publice) este o platformă electronică utilizată pentru achizițiile publice realizate de entitățile contractante din sectorul public, care îndeplinesc criteriile de utilizare a acestui sistem. SICAP permite publicarea anunțurilor de participare, a documentațiilor de atribuire, a ofertelor și a contractelor. De asemenea, oferă suport pentru evaluarea ofertelor și atribuirea contractelor.

SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) este o platformă electronică care permite entităților contractante să desfășoare achizițiile publice în conformitate cu legislația în vigoare. SEAP facilitează publicarea anunțurilor de participare, a documentațiilor de atribuire, a ofertelor și a contractelor, precum și evaluarea ofertelor și atribuirea contractelor.

În general, alegerea dintre SICAP și SEAP depinde de cerințele entității contractante și de tipul achizițiilor publice pe care le desfășoară. Este important să se consulte legislația în vigoare și să se identifice care dintre cele două platforme este potrivită pentru nevoile specifice ale entității contractante.